& 1
ORGANIZACJA

 1. Warszawskie Studio Tańca (WST Stanisława Skośkiewicz, ul. Nowogrodzka 40 m 57, 00-691 Warszawa, NIP 526 134 69 12) jest organizatorem zajęć tanecznych dla młodzieży i dorosłych.
 1. Zajęcia organizowane są od września do czerwca z wyjątkiem ferii mazowieckich oraz świąt. W czasie wakacji szkolnych, ferii oraz świąt organizowane są warsztaty taneczne według odrębnego grafiku i odrębnego cennika. Regularne zajęcia trwają 1 godzinę 15 minut.
 1. Zajęcia odbywają się w salach baletowych Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, przy ul. Moliera 4/6.
 1. Zajęcia w WST prowadzone są w języku polskim. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone dwujęzycznie (polski-angielski) lub w języku angielskim, co wynika z języka, którym włada instruktor.
 2. Wszelkie uwagi związane z jakością prowadzenia zajęć oraz jakością obsługi uczestników studio można zgłaszać na adres mailowy: kontakt@wueste.pl lub pod numerem 0048601322217.

& 2
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 1. Na zakończenie roku organizowany jest koncert finałowy, podczas którego ma miejsce pokaz choreografii w wykonaniu uczestników zajęć.  W trakcie sezonu uczestnicy mogą brać udział w innych produkcjach scenicznych WST.
 1. Udział w koncercie oraz pozostałych produkcjach filmowo, scenicznych jest dobrowolny. W koncercie i produkcjach mogą wziąć udział osoby, które uczęszczały na zajęcia w WST i których poziom opanowania choreografii będzie zaakceptowany przez pedagoga prowadzącego grupę.
 1. Wszystkie występy na koncercie oraz produkcjach są filmowane i fotografowane. Osoby, które podejmują decyzję o udziale ww występach, zgadzają się jednocześnie na wykorzystanie ich wizerunku dla celów dokumentacji wydarzeń i propagowania działalności studio. W szczególnych, dobrze uzasadnionych przypadkach WST może odstąpić od tej zasady.
 1. Przy WST działają grupy taneczne, które mają przygotowany przez pedagogów prowadzących grupę repertuar. Znajomość repertuaru w stopniu przynajmniej dobrym kwalifikuje uczestnika zespołu do brania udziału w przeglądach zespołów tanecznych.

& 3
ZASADY PORZĄDKU

 1. Uczestnicy zajęć w WST zobowiązani są stosować odpowiednie obuwie na zajęciach tanecznych w studio tj. miękkie materiałowe baletki, skarpetki lub boso. Na salach w OSB zakazane jest stosowanie butów typu sportowego, ani butów tanecznych na gumowej podeszwie. Dozwolone są tylko bose stopy oraz obuwie materiałowe lub baletki (nie skórzane).
 1. W budynku Państwowej Szkoły Baletowej przy ul. Moliera 4/6 nie wolno wchodzić
  na wyższe piętra niż parter w obuwiu z ulicy. Można wejść w obuwiu do tańca, boso lub skarpetkach.
 1. Uczestnicy zajęć w WST zobowiązani są do:
  – zapisywania się na zajęcia w systemie zapisów online http://wueste.pl/pl/zapisy/zapisy/
  – pozostawiania ubrań wierzchnich oraz okryć w szatni
  – regularnego uiszczania opłat za zajęcia
  – stosowania odpowiedniego stroju – wygodnego, niekrępującego ruchu, niełamiącego ogólnie przyjętych zasad dobrego obyczaju

& 4
OPŁATY I KARNETY

 1. Z zajęć mogą korzystać osoby, które są zapisane na listę w danej grupie, opłaciły wpisowe i posiadają ważny karnet lub zarejestrowały uczestnictwo w zajęciach u operatora kart partnerskich Medicover Sport, FitProfit.
 2. Od września 2022 wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezzwrotne wpisowe jedno od osoby w wysokości 200 PLN za semestr (semestr trwa 5 miesięcy: od 1 września do 31 stycznia oraz od 1 lutego do 30 czerwca). Dotyczy ono wszystkich użytkowników zajęć (zarówno posiadaczy karnetów WST jak i posiadaczy kart partnerskich), którzy rozpoczynają naukę w dowolnym czasie w ciągu roku szkolnego.
 3. Niezależnie od wpisowego przed rozpoczęciem zajęć należy wykupić wybrany karnet lub zarejestrować wizytę w systemie kart partnerskich.
 4. Do końca 2022 roku wpisowe będzie odliczane od zakupy pierwszego karnetu. Zasada odliczania wpisowego dotyczy tylko wykupu karnetów WST.
 5. Wpisowe nie jest pobierane podczas Letnich i Zimowych Warsztatów Baletowych lub przy zapisach na warsztaty towarzyszące.
 6. Karnety WST są:
  1. Imienne
  2. Mają ważność 30 dni od dnia rozpoczęcia danego kursu lub od dnia przedłużenia ważności karnetu. Po upływie 30 dni niewykorzystane wejścia przepadają.
 7. Przekazywanie, odsprzedawanie niewykorzystanych karnetów jest niedozwolone.
 8. Karnety wystawiane w WST mają ograniczoną ważność. Karnety, które straciły swoją ważność, nie uprawniają do korzystania z zajęć.
 9. WST nie wystawia duplikatów karnetów. Zagubione karnety nie będą wystawiane ponownie.
 10. Odcinki z karnetu na 4, 8 lub 10 zajęć oderwać może tylko przedstawiciel studio. Odcinki oderwane przez uczestników nie będą honorowane jako płatność za zajęcia.

& 5
LOKALIZACJA

 1. WST oddaje do dyspozycji uczestników przebieralnie wraz z łazienką na II piętrze w budynku OSB (po prawej stronie od schodów, patrząc tyłem do schodów) dla kobiet i dużą przebieralnią dla mężczyzn przy Sali IV na 2. piętrze. Przebieralnie są czynne 30 minut przed pierwszymi zajęciami i do 15 minut po zakończeniu zajęć.
 1. Biuro studio znajduje się w budynku OSB przy ul. Moliera 4/6, czynne od pon – pt w godz. 18.00 – 20.00.

& 6
BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni bezwzględnie podporządkować się zasadom bezpieczeństwa epidemiologicznego ustalonego przez WST wspólnie z Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, które obejmują m.in.:
  • Powstrzymanie się od przychodzenia na zajęcia przy podwyższonej temperaturze, kaszlu lub innych objawach choroby zakaźnej.
  • Wyrażenie zgody na pomiar temperatury przez osoby obsługujące zajęcia taneczne WST.
  • Obowiązek noszenia maseczek na terenie całej szkoły, z wyłączeniem sal baletowych.
  • Zachowanie dystansu społecznego ok 1,5 m od siebie nawzajem, również przy drążkach na salach baletowych.
  • Obowiązek zmiany obuwia powyżej parteru – obuwie zewnętrzne proszę przechowywać w foliowym lub wodoszczelnym opakowaniu.
  • Korzystanie z klatki schodowej szkoły odbywa się według kierunku: wejście na wyższe piętra schodami (północnymi) od strony sekretariatu i szatni; zejście z wyższych pięter schodami od strony (południowymi) od strony witryny z paczką baletową.
  • Korzystanie wyłącznie z szatni po prawej stronie patrząc tyłem do schodów dla kobiet i dużej szatni przy sali IV dla mężczyzn.
  • Dezynfekcję rąk przed wejściem na salę. Rekomendujemy stosowanie własnych płynów dezynfekujących – ogranicza to dotykanie wspólnych przedmiotów.
  • Przychodzenie na zajęcia nie wcześniej niż 15 min przed zajęciami i pozostawanie na terenie szkoły nie dłużej niż 15 minut po zakończeniu zajęć.
  • Przynoszenie własnych mat na zajęcia Flor-Barre, Pilates, Barre Au Sol.
  • W roku bieżącym z uwagi na sytuację epidemiczną zajęcia grup zostały zorganizowane w 15 min. odstępach czasowych, tak aby grupy się ze sobą nie spotykały – prosimy przestrzegać godzin rozpoczęcia zajęć.
 2. Za mienie uczestników pozostawione bez opieki w szatni oraz na salach obu lokalizacji WST ani OSB nie ponoszą odpowiedzialności. Rekomendujemy zabieranie rzeczy wartościowych ze sobą na salę.
 3. Wszyscy uczestnicy zajęć WST biorą udział w lekcjach na własną odpowiedzialność i powinni mieć własne ubezpieczenie KL i NNW. WST nie ponosi odpowiedzialności finansowej za wypadki zdrowotne podczas zajęć.
 4. Proszę o zapoznanie się z polityką prywatności – ochrona danych.