Warszawskie Studio Tańca jest beneficjentem programu Wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19