& 1
ORGANIZACJA
 1. Warszawskie Studio Tańca (WST Stanisława Skośkiewicz, ul. Nowogrodzka 40 m 57, 00-691 Warszawa, NIP 526 134 69 12) jest organizatorem zajęć tanecznych dla młodzieży i dorosłych.
 2. Zajęcia organizowane są od października do czerwca z wyjątkiem ferii mazowieckich oraz świąt. W czasie wakacji szkolnych, ferii oraz świąt organizowane są warsztaty taneczne według odrębnego grafiku i odrębnego cennika.
 3. Regularne zajęcia trwają 1 godzinę 15 minut.
 4. Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach: w salach baletowych Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, przy ul. Moliera 4/6 oraz na sali przy ul. Twardej 42.
 5. Zajęcia w WST prowadzone są w języku polskim. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone dwujęzycznie (polski-angielski) lub w języku angielskim, co wynika z języka, którym włada instruktor.
 6. Wszelkie uwagi związane z jakością prowadzenia zajęć oraz jakością obsługi uczestników studio można zgłaszać na adres mailowy: kontakt@wueste.pl lub pod numerem 0048601322217.
& 2
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
 1. Na zakończenie roku organizowany jest koncert finałowy, podczas którego ma miejsce pokaz choreografii w wykonaniu uczestników zajęć. W trakcie sezonu uczestnicy mogą brać udział
  w Autorskim Przeglądzie Etiud Tanecznych oraz innych produkcjach scenicznych WST.
 2. Udział w koncercie, przeglądzie oraz pozostałych produkcjach jest dobrowolny. W koncercie
  i produkcjach mogą wziąć udział osoby, które uczęszczały na zajęcia w WST i których poziom opanowania choreografii będzie zaakceptowany przez pedagoga prowadzącego grupę. Do konkursu etiud można zgłaszać się według zasad określonych w regulaminie konkursu.
 3. Wszystkie występy na koncercie, przeglądzie, produkcjach są filmowane i fotografowane. Osoby, które podejmują decyzję o udziale ww występach, zgadzają się jednocześnie na wykorzystanie ich wizerunku dla celów dokumentacji wydarzeń i propagowania działalności studio. W szczególnych, dobrze uzasadnionych przypadkach WST może odstąpić od tej zasady.
 4. Przy WST działają grupy taneczne, które mają repertuar przygotowany przez pedagogów prowadzących grupę. Znajomość repertuaru w stopniu przynajmniej dobrym kwalifikuje uczestnika zespołu do brania udziału w przeglądach zespołów tanecznych.
& 3

ZASADY PORZĄDKU
 1. Uczestnicy zajęć w WST zobowiązani są stosować odpowiednie obuwie na zajęciach tanecznych w obu obiektach studio tj. baletki, obuwie taneczne na jasnej podeszwie, skarpetki lub boso. Na salach w PSB zakazane jest stosowanie butów typu sportowego oraz butów tanecznych na gumowej podeszwie. Dozwolone są tylko bose stopy oraz obuwie materiałowe lub baletki (skórzane tylko jasne).
 2. W budynku Państwowej Szkoły Baletowej przy ul. Moliera 4/6 nie wolno wchodzić w obuwiu z ulicy na wyższe piętra niż parter. Można wejść w obuwiu do tańca, boso lub
  w ochraniaczach na obuwie.
 3. Uczestnicy zajęć w WST zobowiązani są do:
 • regularnego uczestniczenia w zajęciach
 • pozostawiania ubrań wierzchnich oraz okryć w szatni
 • regularnego uiszczania opłat za zajęcia
 • przychodzenia na zajęcia regularnie
 • stosowania odpowiedniego stroju – wygodnego, niekrępującego ruchu, niełamiącego ogólnie przyjętych zasad dobrego obyczaju.
& 4
OPŁATY I KARNETY
 1. Z zajęć mogą korzystać osoby, które wykupiły pojedynczy bilet, posiadają ważny karnet lub zarejestrowały uczestnictwo w zajęciach u operatora kart partnerskich OK System, FitProfit.
 2. Karnety WST wystawiane są imienne. Przekazywanie, odsprzedawanie niewykorzystanych karnetów jest niedozwolone.
 3. Karnety wystawiane w WST mają ograniczoną ważność. Karnety, które straciły swoją ważność, nie uprawniają do korzystania z zajęć.
 4. WST nie wystawia duplikatów karnetów. Zagubione karnety nie będą wystawiane ponownie.
 5. Odcinki z karnetu na 4, 8 lub 10 zajęć oderwać może tylko przedstawiciel studio. Odcinki oderwane przez uczestników nie będą honorowane jako płatność za zajęcia.
& 5
LOKALIZACJA
 1. WST oddaje do dyspozycji uczestników przebieralnie wraz z łazienką na II piętrze w budynku PSB oraz na IV piętrze przy sali przy ul. Twardej 42. Przebieralnie są czynne 30 minut przed pierwszymi zajęciami i do 15 minut po zakończeniu zajęć.
 2. Sala przy ul. Twardej 42 jest czynna na 30 minut przed zajęciami.
 3. Biuro studio znajduje się w budynku PSB przy ul. Moliera 4/6, czynne pon – pt w godz. 17.00 – 18.00 oraz w soboty w godz. 9.30 – 13.00.
& 6
BEZPIECZEŃSTWO
 1. WST ani PSB nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione bez opieki w szatni oraz w salach obu lokalizacji. Rekomendujemy zabieranie rzeczy wartościowych ze sobą do sali.
 2. Wszyscy uczestnicy zajęć WST biorą udział w lekcjach na własną odpowiedzialność i powinni mieć własne ubezpieczenie KL i NNW. WST nie ponosi odpowiedzialności finansowej za wypadki zdrowotne podczas zajęć.