& 1

ORGANIZACJA 

 1. Warszawskie Studio Tańca (WST Stanisława Skośkiewicz, ul. Nowogrodzka 40 m 57, 00-691 Warszawa, NIP 526 134 69 12) jest organizatorem zajęć tanecznych dla młodzieży i dorosłych.
 2. Zajęcia organizowane są od października do czerwca z wyjątkiem ferii mazowieckich oraz świąt. W czasie wakacji szkolnych, ferii oraz świąt organizowane są warsztaty taneczne według odrębnego grafiku i odrębnego cennika.
 3. Regularne zajęcia trwają 1 godzinę 15 minut.
 4. Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach: w salach baletowych Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, przy ul. Moliera 4/6 oraz na sali przy ul. Twardej 42.
 5. Zajęcia w WST prowadzone są w języku polskim. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone dwujęzycznie (polski-angielski) lub w języku angielskim, co wynika z języka, którym włada instruktor.
 6. Wszelkie uwagi związane z jakością prowadzenia zajęć oraz jakością obsługi uczestników studio można zgłaszać na adres mailowy: kontakt@wueste.pl lub pod numerem 0048601322217.

 & 2

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 1. Na zakończenie roku organizowany jest koncert finałowy, podczas którego ma miejsce pokaz choreografii w wykonaniu uczestników zajęć.  W trakcie sezonu uczestnicy mogą brać udział w Autorskim Przeglądzie Etiud Tanecznych oraz innych produkcjach scenicznych WST. 
 2. Udział w koncercie, przeglądzie  oraz pozostałych produkcjach jest dobrowolny. W koncercie
  i produkcjach mogą wziąć udział osoby, które uczęszczały na zajęcia w WST i których poziom opanowania choreografii będzie zaakceptowany przez pedagoga prowadzącego grupę.  Do konkursu etiud można się zgłaszać według zasad określonych w regulaminie konkursu.
 3. Wszystkie występy na koncercie, przeglądzie, produkcjach są filmowane i fotografowane. Osoby, które podejmują decyzję o udziale ww występach, zgadzają się jednocześnie na wykorzystanie ich wizerunku dla celów dokumentacji wydarzeń i propagowania działalności studio. W szczególnych, dobrze uzasadnionych przypadkach WST może odstąpić od tej zasady.
 4. Przy WST działają grupy taneczne, które mają przygotowany przez pedagogów prowadzących grupę repertuar. Znajomość repertuaru w stopniu przynajmniej dobrym kwalifikuje uczestnika zespołu do brania udziału w przeglądach zespołów tanecznych.

& 3

ZASADY PORZĄDKU 

 1. Uczestnicy zajęć w WST zobowiązani są stosować odpowiednie obuwie na zajęciach tanecznych w obu obiektach studio tj. baletki, obuwie taneczne na jasnej podeszwie, skarpetki lub boso. Na salach w PSB zakazane jest stosowanie butów typu sportowego, ani butów tanecznych na gumowej podeszwie. Dozwolone są tylko bose stopy oraz obuwie materiałowe lub baletki (skórzane tylko jasne).
 2. W budynku Państwowej Szkoły Baletowej przy ul. Moliera 4/6 nie wolno wchodzić w obuwiu z ulicy na wyższe piętra niż parter. Można wejść w obuwiu do tańca, boso lub
  w ochraniaczach na obuwie.
 3. Uczestnicy zajęć w WST zobowiązani są do:
 • regularnego uczestniczenia w zajęciach
 • pozostawiania ubrań wierzchnich oraz okryć w szatni
 • regularnego uiszczania opłat za zajęcia
 • przychodzenia na zajęcia regularnie
 • stosowania odpowiedniego stroju – wygodnego, niekrępującego ruchu, niełamiącego ogólnie przyjętych zasad dobrego obyczaju

 & 4

OPŁATY I KARNETY 

 1. Z zajęć mogą korzystać osoby, które wykupiły pojedynczy bilet, posiadają ważny karnet  lub zarejestrowały uczestnictwo w zajęciach u operatora kart partnerskich OK System lub FitProfit.
 2. Karnety WST wystawiane są imienne. Przekazywanie, odsprzedawanie niewykorzystanych karnetów jest niedozwolone.
 3. Karnety wystawiane w WST mają ograniczoną ważność. Karnety, które straciły swoją ważność, nie uprawniają do korzystania z zajęć.
 4. WST nie wystawia duplikatów karnetów. Zagubione karnety nie będą wystawiane ponownie.
 5. Nie honorujemy oderwanych „ząbków” jako opłatę za wejście na zajęcia.  „Ząbek” oderwany od karnetu, nawet przy okazaniu aktualnego karnetu, traci ważność.

 & 5

LOKALIZACJA

 1.  WST oddaje do dyspozycji uczestników przebieralnie wraz z łazienką na II piętrze w budynku PSB oraz na IV piętrze przy sali przy ul. Twardej 42. Przebieralnie są czynne 30 minut przed pierwszymi zajęciami i  do 15 minut po zakończeniu zajęć.
 2. Sala przy ul. Twardej 42 jest czynna na 30 minut przed zajęciami.
 3. Biuro studio znajduje się w budynku PSB przy ul. Moliera 4/6, czynne od pon – pt w godz. 18.00 – 20.00 oraz w soboty w godz. 9.30 – 12.00.

& 6

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Za mienie uczestników pozostawione bez opieki w szatni oraz na salach obu lokalizacji WST ani PSB nie ponoszą odpowiedzialności. Rekomendujemy zabieranie rzeczy wartościowych ze sobą na salę.
 2. Wszyscy uczestnicy zajęć WST biorą udział w lekcjach na własną odpowiedzialność i powinni mieć własne ubezpieczenie KL i NNW. WST nie ponosi odpowiedzialności finansowej za wypadki zdrowotne podczas zajęć.