POLITYKA PRYWATNOŚCI – WST 

 1. Strona internetowa www.wueste.pl i serwis dostępny pod tym adresem internetowym („Serwis”), jest  prowadzony przez:

Stanisławę Skośkiewicz prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą WST- Stanisława Skośkiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 40 m 57, 00-691 Warszawa, NIP: 5261346912, REGON: 012310866, (dalej jako ”Firma”)

Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera automatycznie i nie przetwarza żadnych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
 2. Zważywszy, iż Firma korzysta z powszechnie stosowanego narzędzia informatycznego w postaci Google AdWords, pliki cookies są wykorzystywane nie tylko przez Firmę, ale również przez Google, ponieważ służą do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
 3. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę na zamieszczanie plików cookies w jego urządzeniu, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 4. Korzystając z Serwisu bez zastosowania blokady plików cookies, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych w zakresie i sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionych celów.

Ochrona danych osobowych

 1. W przypadku (ewentualnego) przekazania przez Państwa danych osobowych poprzez e – mail skierowany do Firmy administratorem danych osobowych jest Stanisława Skośkiewicz prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą WST- Stanisława Skośkiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 40 m 57, 00-691 Warszawa, NIP: 5261346912, REGON: 012310866
 2. Przyjmuje się wówczas, iż dane zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa („Użytkownika”).
 3. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e – mail, nr telefonu, ewentualnie inne dane teleadresowe przekazane przez Użytkownika) będą przetwarzane wówczas:
  • a) w ramach korespondencji telefonicznej lub e – mail z Użytkownikiem, związanej z treścią korespondencji przekazanej Firmie przez Użytkownika w celu nawiązania komunikacji z Firmą i działalnością gospodarczą Firmy;
  • b) w celach marketingu własnych produktów lub usług oraz badania opinii, z tym zastrzeżeniem, iż dla przekazywania komunikatów o charakterze marketingowym na adres e – mail Użytkownika, wymagane jest udzielnie odrębnej zgody przez zainteresowanego),
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, cele określone w pkt 12. a) i b) powyżej stanowią  przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” – WST – Stanisława Skośkiewicz, nie naruszając jednocześnie praw i wolności osób fizycznych.
 5. W przypadku zamiaru rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych przez Firmę w innym celu lub celach niż podane powyżej, Użytkownik jest o tym zawsze odrębnie, wyraźnie informowany.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • a) do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług Firmy lub podmiotem przez nią reprezentowanym lub – w przypadku komunikacji o charakterze incydentalnym – wyczerpania tematu korespondencji z osobą fizyczną (w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów komunikacyjnych);
  • b) do czasu prowadzenia działań marketingowych przez Firmę (w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych); zaś w każdym przypadku Firma zaprzestanie przetwarzania danych osobowych z chwilą wyrażenia sprzeciwu przez osobę fizyczną.
 7. Dane osobowe są należycie chronione. Dane osobowe mogą być zapisywane w tzw. chmurze (w związku z tym mogą być udostępniane profesjonalnym podmiotom zajmującym się hostingiem danych, w tym danych osobowych). Firma korzysta z usług internetowej platformy do zarządzania studio tańca idancesoft.com, której właścicielem jest J-Product z siedzibą w Borzęcinie Dużym, 05 – 083, ul. Kosmowska 21e, NIP: 524 271 22 38, REGON 147015944, z którą zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Informujemy o prawie wglądu do przekazanych nam danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne (Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś od 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (WST – Stanisława Skośkiewicz) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: kontakt [@] wueste.pl lub nr telefonu: (+48) 601322217 lub pocztą tradycyjną na adres: WST – Stanisława Skośkiewicz, ul. Nowogrodzka 40 m 57, 00-691 Warszawa. Są to jednocześnie dane kontaktowe do adekwatnego i aktualnego administratora bezpieczeństwa informacji lub inspektora danych w WST.